Archive

Posts Tagged ‘en güzel vaazlar’

Kardeşlik Destanı (Hisar Camii Vaazı) – Fethullah Gülen

Ağustos 5, 2011 Yorum bırakın
Kardeşlik Destanı (Hisar Camii Vaazı) 1.Video
Kardeşlik Destanı (Hisar Camii Vaazı) 2.Video
26 Ağustos 1990, İzmir Hisar Camii
  • İslam Dünyası, kendi arasındaki küçük meselelerin kavgasını verdiği, anlaşma ve uzlaşma yollarını araştırmadığı zaman zayıf düşmüş ve bölük pörçük hale gelmiştir…
  • “Ey iman edenler! Sizden her kim dininden dönerse Allah onların yerine öyle bir millet getirecek ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı sever. Onlar mü’minlere karşı yüzü yerde, kâfirlere karşı onurlu ve kuvvetlidirler. Allah yolunda mücahede eder ve bu hususta ayıplayanın ayıplamasından utanıp geriye durmazlar…” (Maide, 5/54) ayetinin tefsiri…
  • “İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenlerle, onlara bağırlarını açıp yardım edenler var ya, işte gerçek mü’minler onlardır.” (Enfal, 8/74) ayeti ışığında Muhâcir ve Ensâr (r.anhüm) arasında cihan tarihinde eşi bulunmayan bir kardeşliğin teessüs ettiği anlatılıyor.
  • Hz. Talha (ra) ile Hz. Sa’d bin Rebi’ (ra) arasındaki akıllara durgunluk veren kardeşlik…
  • Hakiki kardeşlik, maddi-manevi her meselede kardeşini kendi nefsine tercih etmektir.
  • Yermuk Savaşı’nda, ölürken dahi kardeşini kendi nefsine tercih eden Sahabiler (ra)…