Archive

Posts Tagged ‘Peygamber efendimizin ahlakı ile ilgili vaaz’

Peygamberimizin Yüce Ahlâkı (Fatih Camii Vaazı) – Fethullah Gülen

Ağustos 5, 2011 Yorum bırakın
14 Nisan 1991, İstanbul Fatih Camii
 • Peygamberimizin (s.a.s.) ahlâkını anlatmak için binlerce kitap yazıldığı ifade ediliyor.
 • Hz. Aişe’nin (r.a.) “O’nun ahlâkı Kur’an’dır”, sözünün manası izah ediliyor.
 • Kur’an’ın arızasız temsili görevinin Hz. Muhammed’e (s.a.s.) verildiği vurgulanıyor.
 • Ganimet malları dağıtılırken Zülhüveysira’nın çirkin sözü karşısında Resûlullah’ın (s.a.s.) kızmayarak sadece üzüntüsünü ifade etmesine dikkat çekiliyor.
 • Meşhur münafık Übey b. Selûl’un Resûlullah’a (s.a.s.) yaptığı onca kötülüklere rağmen vefat ettiğinde Allah Resûlü’nün (s.a.s.) onun cenazesine gitmesi üzerinde duruluyor.
 • Müşriklerin kendisine pek çok ezâ ve cefâ vermelerine karşılık Allah Resûlü’nün (s.a.s.) Mekke Fethi’nde onları affetmesi anlatılıyor.
 • “Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe Sûresi, 9/128) ayeti tefsir ediliyor.
 • Resûlullah’ın (s.a.s.) cemaatle kıldığı namazları uzatmak istemesi fakat bir çocuk ağlaması duyduğunda annesi, çocuğu için endişe etmesin, heyecanlanmasın diye namazı kısa tutması anlatılıyor.
 • O’nun (s.a.s.) sadece insanlara değil mahlûkâta karşı da çok şefkatli olduğu misallerle anlatılıyor.
 • Engin şefkatinin bir neticesi olarak Resûlullah’ın (s.a.s.) ümmeti için yapacağı duayı âhirete bıraktığı vurgulanıyor.
 • Resûlullah’ın (s.a.s.) tebliğ için gittiği Tâif’te kötü muamele görmesine rağmen onları affetmesi duygu yüklü ifadelerle takdim ediliyor.
 • Ashabıyla beraberken onlarla birlikte oturması ve onlardan biriymiş gibi davranması anlatılıyor.
 • Kendisi için ayağa kalkınmasını yasakladığına vurgu yapılıyor.
 • Resûlullah’ın (s.a.s.) “Beni Musâ’dan daha hayırlı görmeyin.”, “Beni Yunus b. Metta’ya tercih etmeyin.” sözleri üzerinde duruluyor.
 • İhtiyar bir kadının yardım isteğini yerine getirmesi anlatılıyor.
 • Mekke’ye giderken tevâzuundan neredeyse başı bindiği merkubun eğerinin kaşına değdiği vurgulanıyor.
 • Vazifeye başlarken Allah Resûlü’nün (s.a.s.) sahip olduğu meziyetlerinin vazifesini bitirirken kat kat arttığı üzerinde duruluyor. O, vazifesini bitirirken daha çok şefkatli ve şecaatli, daha çok tevâzu ve hilm sahibiydi.
 • Huneyn Savaşı’nda Sahâbe (r.anhüm) geriye çekilirken O’nun (s.a.s.) tek başına atını düşman üzerine sürmesi anlatılıyor.
 • Resûlullah’ın (s.a.s.), Gavres’in kılıcını kaldırarak “Seni benim elimden kim kurtaracak” tehdidi karşısında göstermiş olduğu o sarsılmaz cesareti anlatılıyor.
 • İnsaflı düşmanların Hz. Muhammed (s.a.s.) hakkında söyledikleri takdirkâr sözlere vurgu yapılıyor.
 • Peygamberimizin (s.a.s.) yerine konulmaya çalışılan Yunus Emre ve Mevlânâ’nın O’nun (s.a.s.) hakkında söyledikleri güzel şiirleri tahlil ediyor.