Archive

Posts Tagged ‘vaaz indir’

Ümitle Şahlanış (Süleymaniye Camii Vaazı)- Fethullah Gülen

Ağustos 5, 2011 Yorum bırakın

 

15 Temmuz 1990, İstanbul Süleymaniye Camii

 • “Ey Habibim söyle! Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Çünkü O Ğafûr’dur, Rahîm’dir.” (Zümer, 39/53) ayeti izah ediliyor.
 • Hz. Ömer’de (r.a.) ümit ve korku dengesi…
 • Ümidin üç önemli sacayağı olan hal, ilim ve amele vurgu yapılıyor.
 • Hz. Aişe’nin (r.anhâ) takvâsı…
 • Hz. Yakub’un (as) korku ve ümitteki sırrı anlayıp, ona göre hareket etmesi…
 • Hz. Vahşî’nin (r.a.) ümit ipine sarılarak nasıl kurtuluşa erdiği genişçe ele alınıyor.
 • “Kulunun tevbesiyle Allah’ın (c.c.) ne kadar çok sevindiğini” ifade eden hadisin şerhi yapılıyor.
 • “Zinhar hiçbiriniz Allah hakkında hüsn-ü zan beslemeden ölmesin.” ve “Rahmetim gadabımın önüne geçmiştir.” (Kudsî hadis) gibi ümit ifade eden bazı hadisler açıklanıyor.
 • Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmeti için endişe duyması karşısında Allah Teâlâ’nın O’na “Seni ümmetin hakkında sıkıntıya sokmayacağız.” müjdesini vermesi…
 • Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) esirler arasında yana yakıla çocuğunu arayan bir anneye işaret ederek “Allah’ın, çocuğunu ateşe atmayacak olan o anneden daha merhametli olduğunu” ifade buyurduğu hadis anlatılıyor.
 • Bir bedevînin, ahirette insanları Allah’ın hesaba çekeceğini öğrenince, kendisinin hesabının kolay olacağını ve kurtulacağını ifade etmesi ve bunun sebebini “Kerîm olanın, gücü yettiği yerde yapacağı bir şey vardır. O da affetmektir.” şeklinde açıklaması.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın…